интелигентност

интелигентност
същ. - просветеност, култура, начетеност, образование
същ. - схватливост, съобразителност, способност, ум, разум
същ. - проницателност, далновидност, прозорливост, пресметливост
същ. - умствени способности, интелект, въображение

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • въображение — същ. фантазия, утопия, мечта, блян, илюзия, измислица същ. проникновение, проницателност, прозорливост, далновидност, поглед същ. ум, умствени способности, интелект, интелигентност същ. инвенция …   Български синонимен речник

  • глава — същ. чутура, кратуна, тиква, куфалница, пипе, пипка същ. ум, мисъл, разум, интелект, интелигентност, разсъдък същ. началство, управление същ. дял, отдел, параграф същ. ръководител, началник, шеф същ. директор …   Български синонимен речник

  • далновидност — същ. предвидливост, прозорливост, досетливост същ. проникновение, проницателност, въображение, поглед същ. пресметливост, интелигентност …   Български синонимен речник

  • интелект — същ. ум, разум, разсъдък, мисъл същ. мисловна способност същ. умствени способности същ. интелигентност, въображение …   Български синонимен речник

  • пресметливост — същ. сметкаджийство същ. проницателност, далновидност, прозорливост, интелигентност …   Български синонимен речник

  • прозорливост — същ. предвидливост, далновидност, досетливост, прозрение, проницателност, съобразителност, догадливост същ. обоняние, усет, нюх същ. проникновение, въображение, поглед същ. пресметливост, интелигентност същ. находчивост същ …   Български синонимен речник

  • проницателност — същ. предвидливост, прозорливост, наблюдателност, проникновение, предусетливост, далновидност, прозрение, вдълбоченост, остроумие същ. пресметливост, интелигентност същ. мъдрост, знание същ. обоняние, усет, нюх същ. острота, въздействие, ефект… …   Български синонимен речник

  • схватливост — същ. възприемчивост, интелигентност, впечатлителност, догадливост, досетливост, далновидност, проницателност, прозорливост, разбиране същ. схващане, проумяване същ. усещане, усет …   Български синонимен речник

  • ум — същ. разум, интелект, мисъл, мозък, разсъдък същ. съвет, поука, напътствие, мъдрост, акъл същ. умствени способности същ. мисловна способност същ. способности, талант същ. съзнание …   Български синонимен речник

  • умствени способности — словосъч. интелект, ум, разсъдък словосъч. интелигентност, въображение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”